Công bố
danh sách trúng giải

02 Giải nhất
 • 5 VOUCHER GRAB ưu đãi 40.000VNĐ x 2 chuyến
 • 02 vé tham dự sự kiện ra mắt MXH vào ngày 16/09
 • 600 token
Thái Minh Hoàng
Nguyễn Hoàng Thiện

02 Giải nhì
 • 3 VOUCHER GRAB ưu đãi 40.000VNĐ x 2 chuyến
 • 02 vé tham dự sự kiện ra mắt MXH vào ngày 16/09
 • 350 token
Trang Thái
Thuan Nguyen

06 Giải khuyến khích
 • 02 VOUCHER GRAB ưu đãi 40.000VNĐ x 2 chuyến
 • 01 vé tham dự sự kiện ra mắt MXH vào ngày 16/09
 • 100 token
Nguyễn Thành Công
Bùi Trang
Hồ Thiên Thanh
vid82_cmnhut.ibc
Linh Ngô
Huỳnh Võ
01 Giải thắng đậm
 • 8 VOUCHER GRAB ưu đãi 40.000 VNĐ x 2 chuyến
 • 02 vé tham dự sự kiện ra mắt MXH vào ngày 16/09
 • 600 token
Thuy Doan

11 Giải nhất

Mỗi giải:

 • 3 VOUCHER GRAB ưu đãi 40.000VNĐ x 2 chuyến
 • 02 vé tham dự sự kiện ra mắt MXH vào ngày 16/09
 • 300 token
Phạm Thiên Trang
Cây Tiền Phong Thủy
DuNg Alex
vid86_tuanbinn96
Nhu Anh Nguyen
Tâm Nguyễn
Tuan Anh
Danh Luong
Thái Thị Ngọc Trinh
Lam Nhiên Hy
Vũ Minh Tú
1 vé tham dự sự kiện ra mắt MXH vào ngày 16/09
Nguyễn Việt
Nguyễn Văn Tăng
Phạm Hải Đăng
Dương Hoàng Phong

Voucher Grab ưu đãi 40.000 VNĐ X 2 chuyến
Ha Nguyen
Nguyễn Bá Chung
Phạm Hải Đăng
Đặng Loan
Alice Nguyen
Phúc Cù
Jasper Murcielago
Huynh Huynh
Hoàng Long Võ
Trần Ly
Nguyễn Khánh

Các loại token
Hoàng Tú
Liên Phước
Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Công Trạng
Le Minh Nghia
Thu Uyên
Dandelion Dan
Nguyễn Tú Uyên
Daniel Tung Nguyen
Lê Thành Đạt
Cóc Xanh
Merino Đậu Đỏ
Lê Hoàng Nam
Phạm Hải Đăng
Hoàng Phương Anh
Vid39_sontung1811